Wie zijn wij?

Hoe alles tot stand kwam


Wij zijn een groep scholieren en studenten die allen zullen deelnemen aan het toelatingsexamen arts-tandarts van 2020.


Op Paasmaandag 13 april werden er enkele grote hervormingen aangekondigd omtrent de organisatie van het toelatingsexamen ten gevolge van de COVID-19 crisis. Zo werden naast een uitstel enkele andere aanpassingen doorgevoerd, zoals een aanpassing aan het leerstofoverzicht, een mogelijke decentralisatie van het examen alsook de digitalisering ervan.


Na de eerste communicatie over de gevolgen van COVID-19 op het toelatingsexamen, hadden wij zelf, en merkten wij bij andere kandidaten, veel vragen en bezorgdheden over het aangekondigde uitstel en de bijkomende hervormingen. Om al deze bezorgdheden te bundelen besloten we een bevraging op te stellen en te delen onder de kandidaten.


We hopen met deze enquête constructief mee te werken aan het debat rond de organisatie van het toelatingsexamen, met respect voor de veiligheidsmaatregelen en begrip voor de moeilijkheden waar de examencommissie mee te kampen heeft.

Corneel Claeys (17 jaar)

HOOFDINITIATIEFNEMER

Scholier Wetenschappen-Wiskunde (8 uur) aan het Óscar Romerocollege in Dendermonde

Verantwoordelijk voor: eerste initiatiefnemer, vraagstelling, communicatie en webdesign 

Maxim Valgaeren (18 jaar)

HOOFDINITIATIEFNEMER

Scholier Wetenschappen-Wiskunde (7 uur) aan

GO! Campus Het Spoor in Mol

Verantwoordelijk voor: technische opstelling van de enquête, communicatie en webinhoud

Imani Blockx (18 jaar)

INITIATIEFNEMER

Student eerste bachelor Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de Universiteit van Antwerpen

Verantwoordelijk voor: vraagstelling

Anne Poesen (17 jaar)

INITIATIEFNEMER

Scholier Latijn-Wiskunde aan het

Heilig-Grafinstituut in Bilzen

Verantwoordelijk voor: vraagstelling

Met dank aan REBUS Studiebegeleiding voor de ondersteuning en de data-analyse

  • Jan Bruwier
  • Eliran Boksenbojm